Rigips.

 

 

 

Tu smo za Vas.

 

 

NO COAT - Trake za zaštitu uglova

Ultratrim trakama postiže se precizno formiranje ivica koje su idealno prave. No Coat trake za zaštitu uglova Rigips zidova prave se od ultratvrde plastike otporne i na najače udarce. Lako se ugrađuju preko nanesenog ispunjivača. Cijela površina se jednostavno boji bilo kojom vrstom boja.

Ultraflex trakama postiže se ugao od 1 do 325 stepeni. Predviđena je upotreba kod zidova sa uglom koji nije prav, a pri tome pruža idealno pravu ivicu. Kod oštećenja, vrši se zamjena dijela trake, za razliku od ugaonih šina gde je potrebno neuporedivo više vremena za reparaciju.

Bullnose je proizvod kojim se dobijaju perfektno zaobljenje ivice što predstavlja projektantski trend. Do sada je zaobljena ivica postizana gletovanjem ili izradom gipsanih lajsni, što je daleko skuplje, komplikovanije, a ivica krivudava. Otporna je i na najjače udarce čime se nepobitno izdvaja od dosadašnjih rješenja za zaštitu uglova.