Rigips.

 

 

 

Tu smo za Vas.

 

 

Rimano final

Fina glet masa izrazito bijele boje na gipsanoj bazi za fino i završno gletovanje.

Završni sloj staklasto gladak sa optimalnim vremenom obrade i smanjenim nanošenjem bijele boje za krečenje. Osim Finala, postoje još i Rimano 0-3mm, Rimano 3-6mm i Rimano 6-30mm za različite debljine nanošenja i "ispravljanja" postojećih zidova... više