... samo RIGIPS

         

                      od RIGIPS-a

     

                              je RIGIPS ...

                                                                                                                                                                          Šta  je u stvari gips?                                                                                                                                                               

Gips je spoj kalcij sulfata i vode. Njegova hemijska formula glasi:

                          CaSo4 x 2 H2O

Ovu sirovinu Rigips prerađuje u gipskartonske ploče, mase za ispunjavanje i zaglađivanje fuga, ljepilo, estrihe i maltere (žbuku). Oblaganje zidova i potkrovlja, pregradni zidovi, podovi, stropovi, kao i materijali za unutarnje uređenje zidova samo su neke od primjena gipsa.

Kako i kada je nastao gips?

Vjerovali ili ne, gips postoji već 200 miliona godina. Kroz geološki proces u vodi rastopljeni gips taložio se u plitkim morskim zaljevima i tako stvorio danas poznate naslage gipsa. Danas kada govorimo o tradicionalnim i isprobanim građevinskim materijalima, gips zauzima prvo mjesto.

Kako se dobiva gips?

Gips je, kao što je poznato, dio prirodnog bogatstva zemljišta. Danas ga nalazimo u bogatim slojevima kamenja koji se protežu do 70 m. U mnogim zemljama uz nalazišta gipsa obično se nalaze i rudnici za eksploataciju kao i pogoni za daljnju preradu gipsa.

Često se u građevinarstvu kaže da je gips "biološki vrijedan". Šta to znači?

Gips nema mirisa. Osim toga on ne sadrži, tj. ne razvija nikakve supstance koje mogu ugroziti zdravlje. Sve to ga čini dobro podnošljivim kako za čovjeka tako i za životinje i životnu okolinu. Proizvodi dobiveni od gipsa imaju ista svojstva. Osim toga zbog svojih posebnih svojstava gips poboljšava klimu u prostoriji i daje osjećaj ugode stanovanja       OSNOVNE ODLIKE GIPSA

Proizvodi od gipsa su ekološki i najpogodniji za stanovanje !


Prirodni gips, prirodni dodaci, karton, proizvodnja koja ne ugrožava životnu okolinu, ekološka primjena gipskartonskih ploča, kao i reciklaža, čine ekološki koncept Rigipsa. Gipskartonske ploče i žbuka posjeduju IBO ekološki certifikat, a CASOPRANO stropne ploče NIBE ekološki certifikat. Gips je negoriv građevinski materijal, a sustavi sa gipskartonskim pločama smanjuju troškove i vrijeme izgradnje, čuvaju toplinu i dobro izoliraju zvuk.