... POBOLJŠAVAMO

 

              POSTOJEĆE...

Oblaganje zida ljepljenjem

Rigips ploče debljine 12,5 mm pričvršćuju se Rifix ljepilom na masivne zidove (grub zid od opeke, blokova iii betona) kao suhi malter. Zid se prekriva punom visinom, od poda do plafona, što se najlakše postiže Rigips pločama u jednom komadu jer su im dimenzije prilagođene standardnim visinama etaže. Ovaj postupak za suho postavljanje nije prikladan za vlažne zidove ni za poboljšanje zvučne i toplotne zaštite jer krut spoj ploče i zida omogućava prenos vlage i pojavu zvučnog ili toplotnog mosta. lnstalacije se postavljaju na zid prije pričvršćenja ploča. Razvodne kutije, prekidači i utičnice postavljaju se tako da im spoljašnja ivica ostaje oko 2 cm ispred zida. Tačnim mjerenjem njihovog položaja određuju se potrebni otvori u Rigips pločama. Skrojene ploče moraju biti 15 mm kraće od visine zida koji pokrivaju (visina zida-15 mm). Na poleđini, po mjeri izrezane Rigips ploče, nanosi se Rifix ljepilo pripremljeno prema fabričkom uputstvu štampanom na kesi. Ljepilo se nanosi na mjesta označena na gornjem crtežu pored uzdužnih ivica u obliku isprekidane trake a u polju ploče tačkasto. Na donjoj ivici ljepilo se nanosi punom širinom ploče. Pri oblaganju prozorskih niša, postavljanju umivaonika, oblaganju konzola ili izbočenja dimnjaka u prostoriji, ljepilom se prekriva puna površina ploče.

Postavljanje i izravnavanje

Kad ljepilom premazane ploče postavite na zid, treba ih dobro izudarati gumenim čekićem i pritisnuti povlačenjem ravne letve kako bi se izravnale horizontalno i vertikalno. Dugačka ravna letva ili posebna metalna ravnjača mora svojom dužinom zahvatiti tri širine ploče, ili bar dvije vertikalne spojnice kako bi se osigurala što ravnija površina. Na donjem kraju se ostavlja 10 mm između ploče i poda dok se na gornjem kraju izmedu ploče i plafona ostavlja 5 mm. To se postiže podlaganjem komadića Rigips ploče. Ljepilo na poleđini ploča suši se provjetravanjem kroz zazore.

Postavljanje Rigips ploča preko uskih traka

Kad je površina zida izrazito neravna ili oštećena, najprije se na razmacima od 60 cm postavljaju uske vertikalne trake od Rigips ploča u tankoslojno naneseno ljepilo (Rifix).

Kad postojeći stari malter ne garantuje potrebnu nosivost, trake se polažu u ljepilo uz dodatno pričvršćenje tiplovima i vijcima kroz stari malter u zid. Vertikalni razmak tiplova i vijaka je oko 60 cm. Tokom toga se ravnom letvom kontroliše horizontalni i vertikalni položaj uskih traka gipskartona, a potrebna poravnanja površina postižu se prilagođavanjem debljine veziva. Na tako poravnate uske trake lijepe se cijele Rigips ploče debljine 12,5 mm pomoću tankog sloja Super ispunjivača fuga.