... POBOLJŠAVAMO

 

              POSTOJEĆE...

OBLAGANJE ZIDA SA CD/UD PROFILIMA

Namjena

Oblaganje postojećih zidova Rigips pločama idealno je za pokrivanje neravnina zida, pukotina, ispucalog maltera... Veoma je praktično kod poboljšanja zvučne izolacije čime smanjujemo spoljnu buku. Veoma jeftino, a efikasno vršimo termoizolaciju fasadnih zidova sa unutrašnje strane.

 

Montaža

Podloga za montažu je bilo koja od čvrstog materijala. Nije potrebna nikakva posebna priprema. Objeležavanje obloge vezano je za šuplji prostor u koga smještamo instalacije i termoizolaciju. UD profili 27/60/27mm oblažu se trakom za zvučnu izolaciju i montiraju na pod i plafon. Postoje dvije vrste distancera:

- kraći za rastojanja do 90 mm plus ploča

- duži za rastojanja do 170 mm plus ploča

Ispod distancera se lijepi traka za zvučnu izolaciju. Rastojanje između distancera je 60 cm po horizontali i 130 cm po vertikali. Distanceri se montiraju na zid. CD profili utaknu se između UD profila i učvršćuju se za distancere. Nakon montaže metalne potkonstrukcije, provlačimo instalacije a potom  se montira instalacija, postavlja se termoizolacija, parna brana i Rigips ploče. Korištenjem mineralne i kamene vune vršimo poboljšanje toplotne izolacije fasadnog zida čak i preko 7 puta (npr. kod betona). Ovaj način unutrašnjeg termoizolovanja je mnogo isplativiji od spoljnog, jer se ne radi sa skele, montaža je veoma brza i čista, a cijena povoljnija. Preko termoizolacije postavlja se parna brana koja sprečava pojavu vlage na zidu. Oko prozora i vrata vrši se dodatno ojačavanje i opšivanje profilima. Ploče se pričvršćuju  vijcima a ivice se štite zaštitnom lajsnom. Spojevi se bandažiraju i gletuju. Oblaganje se vrši pločama koje su iste dužine kao i spratna visina. Spojnice se bandažiraju i gletuju Rigips ispunama Standard ili Super.

 

Prednosti

Izuzetno povećanje toplotne izolacije zida poboljšanje zvučne zaštite i preko 15 dB nije potrebna priprema podloge idealno za sanacije i adaptacije jednostavna i brza montaža 1,6-3,0 m /h mogućnost podešavanja distance do zida nema sušenja materijala ekološki materijal sa IBO sertifikatom