... MI ŠTEDIMO

   

                      VAŠ PROSTOR ...

Izrada potkrovlja sa CD/UD profilima

Pri uređenju potkrovlja najčešće se ugrađuju Rigips RFI vatrootporne ploče debljine 12,5cm. Ploče se pričvršćuju Rigips vijcima za brzu ugradnju dužine 25 mm na CD profile. Spojnice između ploča zatvaraju se i gletuju masom za spojnice VARIO u nekoliko radnih faza, uz ojačanje spoja prekrivanjem trakom sa armaturom od staklenih vlakana.
Najjednostavnije izolovanje daje mineralna vuna sa kaširanom alu-folijom na strani grijanog prostora. Širina rolne ili ploče zavisi od razmaka rogova i raspinjača. Pri izolaciji se primjenjuje i ljepljiva traka Isover Vario i ploče mineralne vune u obliku trouglastih klinova utisnutih između rogova krova. Nekaširane ploče mineralne vune ili mineralna vuna u rolnama ugrađuje se kod nepravilnih razmaka rogova, ali tada treba ugraditi parnu branu na strani grijanog prostora (obično PE-folija).

Montaža

1. Izolovanje

Najjednostavnije se ugrađuju ploče mineralne vune koje širinom odgovaraju razmaku između rogova. Pritom je alu-folija šira od ploče mineralne vune pa se ojačani bočni krajevi zakivaju na rogove ili raspinjače ekserima sa širokom glavom. Ovi se preklopi mogu zakivati i mašinski, tapetarskom spajalicom. Razmak pričvršćenja je od 10 do 20 cm. Kaširana alu-folija je uvjek okrenuta prema grijanoj prostoriji. Skrojene izolacijske ploče ili rolne moraju biti oko 2 cm šire od razmaka rogova kako bi se dobro utisnule među rogove i raspinjače. Pritom alufolija mora dobro prijanjati na rogove i bočne zidove kako bi nastala nepropustljiva površina. Spojevi se osiguravaju samoljepljivom aluminijskom trakom i polietilenska (PE) folija mora osigurati nepropustljivost, kako para iz nastanjenog prostora ne bi prodrla u izolator. Rolne i ploče mineralne vune režu se nožem prema dimenzijama prostora u koji se utiskuju. Pri izgradnji trouglastih umetaka komadi se moraju sabiti za oko 10 mm što treba predvidjeti pri krojenju.

2. Potkonstrukcija

Kada su plafon i kosina krova potpuno izolovanih mineralnom vunom, preko svega se postavljaju CD-profili na razmaku od 50cm sa držačima promenljive širine (distanceri ili sidra). Između sloja nekaširane toplotne izolacije i Rigips ploča mora se postaviti parna brana, npr. PE-folija debljine 0,2 mm.

3. Oblaganje Rigips pločama

Na profile se pričvršćuju Rigips ploče sa vijcima za mašinsku ugradnju na razmaku od 17 cm. Prvo se oblaže plafon, a zatim kosine krova. Pri tome treba izbjegavati ukrštene spojeve. Poprečno sučeljavanje ploča mora se postaviti smaknuto, sa pomakom od jednog razmaka između profila. Pravougaono odrezane poprečne ivice Rigips ploča treba obraditi prije postavljanja. Za uredan spoj plafona i krova, ivice ploča se na pregibu površina moraju odrezati ukoso. Spojevi se prekrivaju staklenom bandaž trakom i gletuju masom za spojeve.