... MI ŠTEDIMO

   

                      VAŠ PROSTOR ...

Izgradnja potkrovlja sa drvenim letvama

Obloga:
Rigips ploče, velikog formata, debljine 12,5 mm

Fiksiranje ploča: Rigips-vijci 35 mm

Zaglađivanje fuga:
Fuge i glave vijaka zaglađuju se u nekoliko slojeva.

Potkonstrukcija:
Drvene letve klase II, oštrokutne, pričvršćene sa rigips vijcima 55 mm (letve debljine do 30 mm) ili vijcima 70 mm (letve debljine do 40 mm)

Izolacija:
Mineralna vuna – kaširana aluminijem, širina rolne prilagođena razmaku rogova odnosno greda. Uniroll odnosno Rockwool-klinovi.

Izolacija:
Ojačani bočni krajevi mineralne vune na aluminijskoj foliji omogućavaju jednostavno fiksiranje na rogove krova ekserima široke glave ili klamericama.Razmak pričvršćivanja: 10 - 20 cm. Kaširana alu-folija okrenuta je prema prostoriji. Izolacioni materijal je širinom dobro utisnut između rogova.

On bi trebao biti ca. 2 cm veći nego razmak rogova. Važno! Folija mora dobro prijanjati na rogove i zabatne zidove kako bi nastala nepropusna površina. Fuge zatvoriti samoljepljivom alu-brtvenom trakom. Uniroll-filc odnosno izolacione klinove izrezati nožem i ubaciti između rogova.

Letvanje:
Nakon što su strop od greda i kosina krova potpuno izolirani, na rogove/grede se poprečno pričvršćavaju letve. Presjek letvi ovisi od razmaka rogova: letve 48/24 mm 70 cm, letve 50/30 do 85 cm, letve 60/40 mm do 100 cm razmaka.

Razmak letvi kod vatrootpornih ploča debljine 12,5 mm = 40 cm. Umjesto drvenih letvi mogu se upotrijebiti i stropni hut-profili odnosno CD profili sa justijerima. Kod nekaširanog izolacionog materijala između izolacionog sloja i obloge od rigips-ploča ubaciti parnu branu, na prim. PE-foliju 0,2 mm.

Oblaganje pločama:
Poprečno preko greda vijcima se pričvršćavaju rigips-vatrootporne ploče. Razmak vijaka iznosi 17 cm. Prvo se oblaže strop sa gredama, a onda kosina krova. Pri tome se mora voditi računa da se izbjegavaju poprečne (križne) fuge. Poprečne sudarnice ploča moraju se uvijek postaviti sa izmakom fuga od najmanje 1 razmaka letvi. Prije postavljanja prvo se obrade odrezani rubovi ploča. Za uredan spoj između stropa i kosine krova rubovi ploča moraju se odrezati ukoso tačno prema nagibu.