... BRZO, LAKO I JEDNOSTAVNO

          

           DO VIŠE PROSTORIJA ...

Pregradni zid

Uopšteno

Težina jednog Rigips pregradnog zida iznosi samo 25- 50 kg/m2. Najčešće se ovakvi zidovi postavljaju na standardan način upotrebom metalne potkonstrukcije. Kao alternativa može poslužiti takođe i drvena potkonstrukcija, na prim. drvene grede 6 x 6 cm. U zavisnosti od konstrukcijskih i građevinsko-fizikalnih zahtjeva postavljaju se jednostruki ili dvostruki pregradni zidovi. Statička i građevinsko-fizikalna svojstva ovih zidova zavise od potkonstrukcije, Rigips ploča i sloja izolacije postavljenog unutar šupljine zida. Pri tome su svi elementi lako prilagođuju potrebama postojećeg prostora, a u slučaju preuređenja Rigips pregradni zidovi lako se demontiraju.

Obloga: Rigips gipskartonska ploča velikog formata, debljine 12, 5 mm odnosno 15, 0 mm. Obik ruba AK ili PRO Pričvršćivanje ploča: Rigips vijak 25 mm.

Ispunjavanje fuga: Fuge uzmeđu ploča i mjesta gdje su ploče pričvršćene vijcima obrađuju se u nekoliko radnih faza. Potkonstrukcija: UW- i CW-profili za pod, strop i završetke zidova pričvršćavaju se PVC tiplama odnosno metalnim tiplama.Rigips CW- nosivi profili Rigips-brtvena (dihtung)traka. Izolacija šupljeg prostora: Mineralna vuna u rolama ili tablama. Za zaštitu od požara obloga: Rigips vatrootporne ploče

Obilježavanje: Prvo se vrpcom sa obojenim prahom ili zidarskom letvom označi budući položaj zida na podu. Pri tome treba voditi računa o otvoru za vrata. Zatim se pomoću vaservage i zidarske letve prenese položaj zida i na priključne zidove i strop.

Oblaganje - prva strana zida: Oblaganje prve strane zida počinje cijelom širinom ploče (120 cm). Ploče se pričvršćavaju na nosive profile uz pomoć vijaka i šrauberice u razmaku od 25 cm. Kod dvostrukog opločenja razmak vijaka iznosi 75 cm na prvom sloju ploča.

Nosivi profili: CW-profili moraju ulaziti najmanje 2,0 cm u priključni stropni profil. Prvo se nosivi CW-profil ubaci i zaokrene u donji priključni profil, a zatim u gornji. Profili se zatim izravnavaju uz osni razmak od 60 cm.

Oblaganje - druga strana zida: Oblaganjem druge strane zida Rigips montažni zid dobiva stabilnost. Oblaganje počinje polovinom ploče (60 cm), kako bi sve ploče na pregradi imale naizmjenično postavljne fuge. Sada je Rigips pregradni zid spreman za ispunjavanje i zaglađivanje fuga, priključaka i glava vijaka. Tek nakon ovih radova zid je gotov.

Ugradnja štokova

Odlučujuća stvar za tehniku pričvršćanja štoka je težina vrata. Pri tome valaj uzeti u obzir i sljedeće činjenice: 1. Max. visina zida 280 cm 2. Širina vrata > 90 cm 3. Max. težina krila vrata 25 kg Ukoliko su zadovoljeni ovi uvjeti ugradnja štokova u okvir vrata vrši se uobičajenim Uw/CW-profilima. Ovi se vratni profili pričvršćavaju blok-zakovicama na podne priključne profile.Podni priključni profili moraju se sa desne i lijeve strane otvora vrata pričvrstiti tiplama za pod.Iznah otvora vrata ugrađuje se UW-profil kao naslon za vrata. Ploče se postavljaju tako da se fuga ne poklapa sa rubom otvora.

Čelićni štokovi sa UA-profilima za ojačanje: Ovi profili, debljine lima od 2 mm, pričvršćavaju se tiplama preko specijalnih kutnih priključaka na donji i gornji dio konstrukcije, a proizvode se za sve standardne debljinama zida. Da bi se dovratnik čvrsto spojio sa podom UW-profili moraju u području vrata imati slobodne krajeve. UA-profili za ukrućivanje (ojačanje) imaju jedan ili dva reda uzdužnih proreza. UA-profili se pričvršćavaju za oblogu Rigips šraubericom. Gdje takvo što nije moguće zbog širine dovratnika, postavlja se dodatni CW-profil i pričvršćava za oblogu cijelom visinom zida.

Drveni štok: Za ugradnju drvenih štokova važe ista pravila kao za CW-profile.Međutim preporučuje se da se CW-profili ubace otvorenom stranom ka štoku i da se u njih postavi drveni umetak (letva). Tako se učvršćivanje štoka može izvesti na uobičajeni način.